Üst Kurullar

Yönetim Kurulu

Recep ERGÜL Başkan
İskender PAYDAŞ Başkan Yardımcısı
Abdulkadir DOĞAN Sayman Üye
Aziz Fuat GÜNER Üye
Hülya ŞENKUL Üye
Selim ÇALDIRAN Üye
Zülfikar BEYHAN Üye
Hülya Şenöz POLAT Üye
Selahattin AKARSU Üye
Tuğba AKKAVAK Üye
Mehmet BİTMEZ Üye

Denetleme Kurulu

Cengizhan MUTLU Başkan
Yücel PEKER Üye
Erkan TEMUROĞLU Üye
Barış BİLGİLİ Üye
Halil GÖKKAYA Üye

Haysiyet Kurulu

Özkan Can CANBOLAT Başkan
Abdullah KARAMAN Üye
Canan KARADENİZ Üye
Mustafa ÖZKENT Üye
Hakan SARICA Üye

Teknik Bilim Kurulu

Haydar TANRIVERDİ Başkan
Yıldıray GÜRGEN Üye
Fatih DOĞANER Üye
Alex TATARYAN Üye
Engin ÇIR Üye

MESAM’a Üye Olabilirsiniz.

Besteci, Söz Yazarı, Aranjör ve Yayımcılar

Şimdi MESAM'a Üye Ol